Pogoji uporabe

Dobrodošli na spletni strani, posvečeni blagovni znamki Finance24 dostopni na naslovu http://finance24.si/ in http://www.finance24.si/ .

Prosimo, da si podrobno preberete naslednje pogoje uporabe, ki urejajo uporabo te strani. Z uporabo tega spletnega mesta se šteje, da ste sprejeli te pogoje uporabe brez zadržkov.

Čeprav se trudimo, da stran dostopna v vsakem trenutku, ne moremo garancije dostop v vseh okoliščinah. V resnici, in predvsem zaradi vzdrževanja, posodabljanja ali drugih razlogov, ki so izven našega nadzora, lahko dostopa do spletnega mesta prekinjen.

Spletna stran in elementi, ki jo sestavljajo (kot so oznake, slike, besedila, video posnetki, itd), so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Razvoj Spletne strani predstavlja pomembno investicijo in skupno delo s strani naše ekipe. Iz tega razloga, razen kot je izrecno določeno v tem dokumentu, ki smo ga ne priznavamo nikakršnih pravic, ki presegajo posvetovanje Spletnega mesta za strogo osebno in zasebno rabo. Vsakršna uporaba, reprodukcija ali prikazovanje Spletne strani (v celoti ali delno) ali elementov, ki jo sestavljajo, na kateremkoli mediju, za druge namene, vključno z, vendar ne omejeno na komercialne namene, ni dovoljena. V izjemnih okoliščinah vam lahko izrecno dovolimo reprodukcijo in / ali zastopanje vseh ali dela te spletne strani, na nekaterih medijev. Vsak zahtevek za izdajo dovoljenja v zvezi s tem je treba predložiti vnaprej na naslednji e-naslov: info@finance24.si

Splošne določbe

Trudimo se, da vam ponudimo točne in ažurne informacije. Ker pa prenos podatkov in informacij preko Interneta ni vedno popolnoma tehnično zanesljivost, ne moremo zagotoviti točnosti vseh podatkov, ki so vključeni na tej spletni strani. Dejanski izdelki se lahko razlikujejo od ene predstavljena na spletni strani.

Poleg tega želimo poudariti, da se netočnosti in pomanjkljivosti v razpoložljivih informacij o tej strani, zlasti prek posegov tretjih oseb. Prosimo, da nas v primeru kakršnekoli napake ali opustitve na naslednji e-mail naslov info@finance24.si

Informacije o izdelkih in storitvah

Razen če ni drugače določeno, se za proizvode in storitve, ki so predstavljeni, ne predstavljajo ponudbe za prodajo, ampak splošno predstavljeno paleto izdelkov in storitev, ki so na voljo v državi, v kateri je objavljena ta spletna stran.

Hipertekstualne povezave

Hipertekstualne povezave na spletni strani, vas lahko na spletne strani tretjih oseb ne glede na njen namen (socialna omrežja, podatki ali e-poslovanje), katerega nimamo nadzora nad njihovo vsebino. V teh primerih na noben način odgovorni za vsebino in / ali vedenje teh spletnih straneh tretjih oseb. Prav tako ne zagotavljamo zanesljivosti in točnosti vsebin, objavljenih na teh straneh. Te strani imajo lahko tudi različne postopke obdelave osebnih podatkov.

Poleg tega, če želite ustvariti hiperpovezav na tej strani, pred zahtevo za izdajo dovoljenja je treba predložiti prošnjo na naslednjem naslovu: info@finance24.si

Politika varovanja osebnih podatkov

V Finance24 ravnamo z vašimi osebnimi podatki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Finance24 d.o.o., s katerima se ureja obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja le-teh ter odgovornost in nadzor v procesih njihove obdelave. S to izjavo o varstvu osebnih podatkov banka določa politiko zbiranja, uporabe in varovanja le-teh o uporabnikih spletnega mesta banke.

Varovanje osebnih podatkov o uporabnikih spletnega mesta banke

Uporabniki spletnega mesta Finance24 so lahko fizične ali pravne osebe, pri čemer velja, da se kot osebni podatki razumejo samo podatki fizičnih oseb. Finance24 spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, varovala skrbno ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Finance24 d.o.o.. Poleg tega pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali jih uporabljala v namene, ki niso zapisani v tej izjavi. Osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta lahko razkrije le, če to zahteva zakon, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za samo Finance24. Ker obstajajo na spletnem mestu Finance24 povezave na druga spletna mesta, ki niso v nikakršni povezavi z Finance24, le-ta ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na njih. O morebitnih spremembah te izjave vas bomo obvestili na elektronski naslov, ki ste ga posredovali ob vnosu podatkov na spletnem mestu Finance24.

Privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Uporabnik (fizična oseba) spletnega mesta Finance24, ki na slednjem opravi vnos (osebnih) podatkov:
Finance24 se zavezuje varovati podatke pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki jih prejme preko spletnega mesta banke. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne uporabe, Finance24 uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Finance24 d.o.o. skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 • dovoljuje Finance24, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke uporabnika v zbirkah osebnih podatkov;
 • dovoljuje Finance24 izvajanje aktivnosti neposrednega trženja;
 • izjavlja, da je seznanjen, da lahko od Finance24 kadar koli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Vse tri alineje se smiselno uporablja tudi pri poslovanju s pravnimi osebami.

Varovanje osebnih podatkov

Finance24 se zavezuje varovati podatke pravnih in fizičnih oseb, ki jih prejme preko svojega spletnega mesta. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali njihovega razkritja, ohranjanja natančnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne uporabe Finance24 uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Finance24 d.o.o., skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vnos osebnih podatkov

Na spletnem mestu Finance24 uporabnik vnese vlogo oziroma povpraševanje po določenem produktu ali storitvi, pri tem pa v vnosno masko vnese naslednje osebne podatke: Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih oseb in osebnih podatkov fizičnih oseb so:

 • priimek in ime/naziv;
 • telefon;
 • elektronski naslov.

Finance24 uslužbenec bo glede vašega povpraševanja z vami vzpostavil stik, ki ste ga izbrali pri povpraševanju (odvisno, ali ste izbrali možnost »ponudba preko e-pošte« ali »ponudba preko telefona«). S posredovanjem in potrditvijo vaših osebnih podatkov se strinjate, da lahko Finance24 le-te obdeluje za potrebe neposrednega trženja. Uporabnik lahko v vsakem trenutku prekliče njihovo uporabo za potrebe neposrednega trženja Finance24. To stori tako, da posreduje elektronsko pošto na naslov info@finance24.si. Po preklicu dovoljenja za neposredno trženje bomo ustavili aktivnosti le-tega in iz Finance24 evidenc brisali vse vaše osebne podatke, ki so bili pridobljeni za namen neposrednega trženja.

Nameni zbiranja in shranjevanja osebnih podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih in fizičnih oseb so:

 • posredovanje povpraševanja uporabnika po določenem produktu ali storitvi;
 • možnost kontaktiranja uporabnika s strani Finance24 glede določenega bančnega produkta ali storitve;
 • izvajanje aktivnosti neposrednega trženja;
 • analiza podatkov za statistične in tržne raziskave.

Podatke pravnih in fizičnih oseb hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po njihovem vodenju ali na podlagi preklica registracije se podatki izbrišejo oziroma se uničijo njihovi nosilci.

Politika piškotkov

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljajo se z namenom doseganja boljše uporabniške izkušnje. Z njihovo pomočjo si vas spletno mesto "zapomni" za čas obiska (sejni piškotki) ali v primeru ponovnega obiska (persistenčni piškotki). Ko se naprava vrne na spletno mesto, se podatki shranjeni v piškotku lahko posredujejo nazaj k spletnemu mestu.

Piškotke lahko nastavi spletno mesto, ki ste ga obiskali (first party cookies), lahko pa jih nastavijo druga spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (third party cookies) - npr. Youtube, Facebook.

Nujno potrebni piškotki:

Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Taki piškotki obiskovalcu omogočajo nemoteno uporabo spletnega mesta. Brez teh piškotkov spletno mesto nebi delovalo pravilno.

- Session cookie _JSESSIONID

Ustvari se, ko uporabnik odpre spletno stran in omogoča, da si zapomnimo uporabnikova dejanja tekom seje. Ko uporabnik zapre brskalnik se piškotek izbriše.

- en.finance.24.cookies

Uporablja se za shranjevanje uporabnikovo dovoljenje za uporabo piškotkov Google analitike. Piškotek poteče po 1 letu.

Splošni pogoji poslovanja podjetjem Finance24 d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja veljajo na vseh področjih dela podjetja Finance24 d.o.o. (v nadaljevanju svetovalec), kjer je udeležena tretja stranka (v nadaljevanju naročnik). Splošni pogoji poslovanja ne veljajo, če je drugače opredeljeno v pogodbi s naročnikom ali v ponudbi svetovalca.

Odjemalce prosimo, da si pozorno preberejo Splošne Pogoje Poslovanja (SPP), saj nepoznavanje leteh, ne more biti predmet reklamacije.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen - Splošne informacije o podjetju in storitvah

(1) Finance24 d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: svetovalec), telefonska številka 00386 (0) 1 777 28 00, e-naslovom info@finance24.si in spletno stranjo www.finance24.si izdaja te splošne pogoje za opravljanje storitev iz tretjega odstavka tega člena.

(2) Svetovalec je neodvisno podjetje katerega zastopa gospod Dimiter Kirkov, kateri ima pridobljeno licenco za posredovanje stanovanjskih in potrošniških kreditov št. D-W-110-81S9-31, vpisan v centralnem registru posrednikov Evropske Unije in Banke Slovenije, vidno na spletni strani www.bsi.si

(3) Podjetje opravlja posredovalne in svetovalne storitve za fizične in pravne osebe, in sicer:

 • splošno svetovanje, pomoč in izobraževanje pri izvedbi osebnih postopkov oddaje naročil;
 • svetovanje in izobraževanje pri vodenju osebnih postopkov ter reševanj osebnih zahtevkov;
 • svetovanje pri pripravi internih aktov in izdelavo internih aktov;
 • svetovanje glede izvajanja pogodb;
 • nadzor in administriranje pogodb strank (ne finančnih institutov);
 • svetovanje in izobraževanje na ostalih osebnih področjih v zvezi z naročili naročnika

2. Člen - Opredelitve izrazov

V teh splošnih pogojih imajo uporabljeni izrazi pomen, kot ga opredeljuje vsakokrat veljavni zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), če v posameznem primeru iz besedila teh splošnih pogojev ne izhaja drugače.

POOBLAŠČENA OSEBA PODJETJA je gospod Dimiter Kirkov v pogodbah o opravljanju, ki je upravičena prejemati in posredovati oziroma dajati obvestila.

TARIFA svetovalca je vsakokrat veljavna tarifa svetovalca oziroma drug akt svetovalca z bistveno enako vsebino, ki obravnava nadomestila in stroške.

USTREZNI PREDPISI so vsakokrat na območju Republike Slovenije in/ali v kraju (oziroma instituciji) opravljanja storitev in poslov oziroma drugih opravil v zvezi s finančnimi instrumenti veljavni zakonski in podzakonski akti, pravila, politike oziroma postopki, ki urejajo poslovanje in posredovanje s finančnimi instrumenti, ter pravila, ki veljajo v kraju uvrščenosti finančnih instrumentov v trgovanje na organiziranem trgu.

TUJA VALUTA je valuta, ki ni evro in je sprejemljiva za banko.

DELOVNI DAN je dan, v katerem posluje Finance24 d.o.d., razen sobot, nedelj, praznikov in drugih dela prostih dni, če splošni pogoji oziroma pogodba o opravljanju investicijskih storitev ne določa drugače.

3. Člen - Pogodba in splošni pogoji

(1) Za opravljanje storitev, svetovalec z naročnikom praviloma sklene pogodbo, v kateri svetovalec in naročnik opredelita vrsto in obseg storitve, plačilo za storitev in druge sestavine. Naročnik s podpisom pogodbe in izjavi o varovanju osebnih podatkov, da se je za sklenitev take pogodbe in glede vseh vidikov, ki so vplivali na njeno sklenitev, odločila sama.

(2) Naročnik s podpisom pogodbe jamči:

 • da je upravičena in sposobna za sklepanje pogodbe ter poslov v zvezi s posamezno pogodbo;
 • da je pridobila vsa morebitna soglasja in dovoljenja za sklepanje posamezne pogodbe in poslov v zvezi s to pogodbo, oziroma če veljajo zanjo kakšne omejitve, da bo poslovala v mejah omejitev in
 • da sklenitev poslov v zvezi s posamezno pogodbo in posamezna pogodba ne nasprotujeta njenim morebitnim ustanovitvenim aktom in statutu oziroma pogodbenim aktom, ki jih je sklenila s tretjimi osebami.

(3) Svetovalec pred sklenitvijo pogodbe v skladu z ustreznimi predpisi na zanesljiv način preveri identiteto stranke.

(4) Splošni pogoji poslovanja z Finance24 d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo medsebojne pravice in obveznosti svetovalca in naročnika pri opravljanju svetovalnih storitev. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o opravljanju svetovalnih storitev, če tako določa pogodba. Če so določila splošnih pogojev in pogodbena dolo?ila v neskladju, pogodbena določila prevladajo nad določili teh splošnih pogojev.

4. Člen – Pridobivanje, obdelava in varovanje podatkov

(1) Naročnik je dolžna svetovalcu na njeno zahtevo izročiti oziroma posredovati ustrezno dokumentacijo oziroma informacije, podatke in soglasja, ki jih svetovalec potrebuje za nemot eno izvrševanje storitev po teh splošnih pogojih oziroma v zvezi z njimi. Stranka je dolžna pisno obveščati svetovalca o vseh okoliščinah, pomembnih za izvrševanje storitev svetovalca po teh splošnih pogojih. Svetovalec z namenom izvajanja storitev zbira, pridobiva, vodi, hrani, razkriva in posreduje ter drugače obdeluje dokumentacijo in podatke (v nadaljevanju skupaj: obdelava podatkov), pridobljene na podlagi in v zvezi s pogodbo o splošnimi pogoji.

(2) Svetovalec obdeluje podatke skladno s predpisi Republike Slovenije in Evropske Unije.

(3) Če je potrebno za izvajanje storitev in naročila, svetovalec razkriva in posreduje dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena tretjim osebam v

 1. ) Republiki Sloveniji,
 2. i) drugih državah članicah Evropske unije in/ali delih Evropskega gospodarskega prostora oziroma
 3. ii) tretjih državah
  • državah, ki so s predpisi s področja varstva osebnih podatkov opredeljene kot države, ki niso zajete v (i) in (ii) točki tega odstavka in v katerih lahko ne zagotavljajo v celoti ustrezne ravni varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju tega člena (i), (ii) in (iii) skupaj tretje osebe).

(4) Razkrivanje in posredovanje dokumentacije in podatkov tretjim osebam lahko zajema podatke, ki po predpisih s področja varstva osebnih podatkov štejejo za osebne podatke, in sicer podatke o

 • imenu in priimku, naslovu stalnega/začasnega prebivališča, datumu in kraju rojstva, državljanstva, davčni številki v Republiki Sloveniji in tuji državi in rezidentstvu končnega imetnika finančnega instrumenta oziroma upravičenca do denarnih sredstev,
 • številki, vrsti in izdajatelju uradnega osebnega dokumenta in veljavnosti osebnega dokumenta,
 • viru/naslovu prihodka in davčni osnovi,
 • transakcijah s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi (oznaka finančnega instrumenta, datum posla s finančnim instrumentom in datum poravnave tega posla, vrste posla, oznake finančnega instrumenta (»ticker number«), cena in količina finančnega instrumenta ter vrednost posla),
 • številki pogodbe/računa in stanje na tem računu ter druge identifikacijske podatke o naročniku in druge podatke o razpolaganjih stranke s finančnimi instrumenti in stanjih le teh.

(5) Svetovalec razkriva in posreduje dokumentacijo in podatke iz prvega odstavka tega člena naslednjim tretjim osebam iz v nadaljevanju opisanih namenov:

 • izvršilnim partnerjem/ depozitarjem/poddepozitarjem za namen vodenja finančnih instrumentov strank v centralnih depojih in opravljanju drugih storitev, dogovorjenih s pogodbami o opravljanju investicijskih storitev,
 • Banki Slovenije in drugim organom, pristojnim za nadzor trgov finančnih instrumentov, vključno a ne samo za nadzor izvajanja storitev opravljanja investicijskih storitev (tudi nadzor storitev depozitarja/poddepozitarja), zlorab na trgih finančnih instrumentov, doseganja ali preseganja prevzemnega praga ali drugega predpisanega deleža v izdajateljih finančnih instrumentov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: nadzorni organi), in sicer z namenom zagotovitve dokumentacije in podatkov, ki jih organi zahtevajo v okviru izvrševanja svojih pooblastil in pristojnosti,
 • izdajateljem finančnih instrumentov za namen sodelovanja v korporativnih akcijah upravljanja teh izdajateljev in
 • tretjim osebam, ki niso opredeljene v predhodnih alinejah tega odstavka (v nadaljevanju: ostale tretje osebe), ki v zvezi z izvajanjem storitev investicijskih storitev za stranke zahtevajo oziroma zaprosijo za dokumentacijo in podatke skladno s predpisi.

(6) Svetovalec razkriva in posreduje dokumentacijo in podatke na pisno ali po elektronski pošti prejeto zahtevo oziroma zaprosilo izvršilnega partnerja/poddepozitarja/depozitarja, upravljavca trga (npr. Ljubljanske borze), nadzornega ali davčnega organa, izdajatelja finančnih instrumentov ali ostalih tret jih oseb za razkritje in posredovanje vseh ali posameznih podatkov. Svetovovalec prejeme zahtevo oziroma zaprosilo izvršilnega partnerja/poddepozitarja/depozitarja, nadzornega ali davčnega organa, izdajatelja finančnih instrumentov ali ostalih tretjih oseb ter razkritje in posreduje v zahtevi oziroma zaprosilu določeno dokumentacijo in podatke neposredno ali preko izvršilnega partnerja/poddepozitarja/depozitarja.

(7) Naročnik s podpisom pogodbe izrecno privoli v

 1. obdelavo podatkov,
 2. razkrivanje in posredovanje dokumentacije in podatkov

5. Člen – Poslovna skrivnost

Naročnik in svetovalec bosta vse podatke in informacije, pridobljene v zvezi s temi splošnimi pogoji in pogodbo o storitvah svetovanja na osebnem področju ali v zvezi z njihovim izvrševanjem, obravnavali kot zaupne in kot poslovno skrivnost.

6. Člen – Komunikacija

(1) Način komunikacije, ki se uporablja med svetovalcem in naročnikom, je:

 • pisno po pošti, telefaksu, prek sistema SWIFT, po elektronski poti pa le pod pogoji, da
  1. ima naročnik dostop do interneta, kar dokazuje s tem, da svetovalcu posreduje ustrezen elektronski naslov, na katerega bo prejemala obvestila svetovalca, za katera se bosta dogovorili, da se pošiljajo po elektronski pošti;
  2. se naročnik v pogodbi storitev strinja, da se bo z informacijami seznanjala prek spletne strani, in
  3. svetovalec naročnika po elektronski pošti obvesti o naslovu spletne strani in mestu, kjer so te informacije dostopne;
 • ustno po telefonu;
 • prek medijev za obveščanje javnosti (med drugim spletna stran svetovalca in dnevno časopisje, ki izhaja na območju Republike Slovenije).

(2) Pri ustni komunikaciji po telefonu lahko svetovalec snema telefonske pogovore med svetovalcem in naročnikom. Stranka je o snemanju posameznega telefonskega pogovora ustno seznanjena ob vzpostavitvi telefonske zveze z svetovalcem. Šteje se, da se stranka strinja s snemanjem telefonskega pogovora, če tak pogovor nadaljuje. Tonski posnetek telefonskega pogovora svetovalec obdeluje skladno z 3. členom teh splošnih pogojev in šteje za verodostojen dokaz o zatrjevanih dejstvih (tudi pred sodiščem).

(3) O vseh naslovih in telefonskih številkah za komunikacijo se svetovalec in naročnik dogovorita v pogodbi. O spremembi teh podatkov je naročnik svetovalcu dolžan obvestiti na način, ki omogoča verodostojno identifikacijo naročnika.

7. Člen – Odgovornost svetovalca in naročnika

(1) Svetovalec ne odgovarja naročniku ali kateri koli drugi osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, obveznosti in/ali izgubo, nastalo zaradi tveganj, ki jih naročnik prevzema s podpisom pogodbe, razen v primerih, določenih s temi splošnimi pogoji ali navedenimi pogodbami. Svetovalec prav tako ne prevzema odgovornosti za posledice naročnikovih odločitev v zvezi z navedenimi pogodbami niti za morebitno škodo, stroške ali druge obveznosti, ki bi jih naročnik utrpel kot posledico izvrševanja storitev svetovalca po sklenjenih pogodbah zaradi napačnih ali nepopolnih podatkov in/ali informacij, predloženih svetovalcu, na podlagi katerih je svetovalec naročnika obravnavala v skladu z pravnimi določili politike razvrščanja naročnikov oziroma je za naročnika na tej podlagi izvedla eno ali več storitev ali poslov po teh splošnih pogojih, razen ob naklepu ali veliki malomarnosti svetovalca, katerih vsebina se presoja v skladu s standardom profesionalne skrbnosti svetovalca.

(2) Naročnik je svetovalcu dolžan nadomestiti oziroma plačati vsako škodo in stroške ter jo oprostiti vseh obveznosti, ki bi jih je svetovalec imel v razmerju do katerih koli oseb, ki so posledica opravljanja storitev po teh splošnih pogojih in pogodbah za tega naročnika, razen pri naklepnem ravnanju ali veliki malomarnosti svetovalca, ki se presoja v skladu s standardom profesionalne skrbnosti banke.

8. Člen – Višja sila in ravnanje tretjih oseb

(1) Svetovalec ne odgovarja za ravnanja, opustitve in posledice ravnanj in opustitev, ki so delno ali v celoti posledica dogodkov ali položajev, na katere ni mogla vplivati, vključno z nedelovanjem telekomunikacijskih sredstev, elektronskih medijev, nepravilnostmi v delovanju sistemov na trgih finančnih instrumentov in z ravnanjem tretjih oseb.

(2) Svetovalec ne odgovarja za ravnanja, opustitve in posledice takih ravnanj in opustitev, ki jih izvrši, ter za morebitno škodo, stroške ali druge obveznosti, ki nastanejo naročniku,

 1. če morda naročnik svetovalcu ali banki ne deluje dostop do spleta in/ali
 2. če naročnik ne pregleda dohodne splet ne pošte in/ali
 3. če nastane okvara oziroma ne deluje strojna ali programska oprema svetovalca oziroma naročnika zaradi katerega koli razloga, ki utegne zlasti (a ne izključno) povzročiti, da svetovalec oziroma naročnik ne prejme katerega koli sporočila ali drugega pisanja svetovalca oziroma naročnika, ki ga prek spleta svetovalec in naročnik pošljeta druga drugi.

9. Člen – Soglasje stranke

(1) Naročnik s podpisom pogodbe in posredovanja oziroma izvrševanja naročil in prav tako z vsakim oddanim naročilom za nakup, prodajo ali posredovanje finan?nega instrumenta potrdi, da se strinja s Politiko izvrševanja naročil svetovalca, Finance24 d.o.o..

(2) Naročnik s podpisom pogodbe iz prejšnjega odstavka potrdi, da se strinja z izvrševanjem naročil zunaj organiziranega trga ali večstranskega sistema trgovanja (MTF).

10. Člen – Podlaga za opravljanje storitev

Svetovalec storitve opravlja v skladu z veljavnim zakoni ter drugimi ustreznimi predpisi, temi splošnimi pogoji in posebnimi pogoji.

11. Člen – Kraj izpolnitve, krajevna pristojnost sodišča

Za spore iz tega razmerja je pristojno sodišče Republike Slovenije, in sicer sodišče v Ljubljani. Kolikor ni drugače dogovorjeno, veljajo med strankama izključno pravila slovenskega obligacijskega prava, ki velja za gospodarske pogodbe, tudi tedaj, če se pogodba izvaja v tujini. Izključena je uporaba Konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga.

12. Člen – Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 01.12.2012